Creatief in het benutten van talenten

Cultuur en kunstzinnige vorming op OBS 't Busseltje


De Eerselse werkgroep 'Kunstzinnige Vorming' verzorgt voor alle kinderen ieder jaar een kunstzinnig project (toneel, dans, foto, beeldende kunst, muziek). Alle leerlingen worden hierbij ingeschakeld. Ook kan het zijn dat we met de leerlingen een voorstelling bezoeken.

Ieder jaar is er een voorleeswedstrijd plaats, waar een voorleeskampioen door een kinder- en leerkrachtjury wordt gekozen.

Regelmatig worden er excursies georganiseerd, zoals naar het "Openlucht Museum" in Eindhoven. Voor de kleuters en groep 3 wordt er elk jaar een leuke dag georganiseerd in een bepaald thema. Dat kan in en rondom de school plaatsvinden, maar het kan ook elders zijn.


De groepen 3 tot en met 8 gaan ieder schooljaar op schoolkamp. Groep 3 heeft geen overnachting, de groepen 4 en 5 gaan één nacht van huis, de overige groepen twee nachten. Deze schoolkampen worden in nauwe samenwerking met ouders opgezet en uitgevoerd. 

 beleidsplan cultuur