Creatief in het benutten van talenten

Vraag & antwoord nieuwe groepsindeling

Ook dit schooljaar kiezen we ervoor om de groepen in te delen vanuit onze visie op onderwijs. We werken daarom alleen nog met combinatiegroepen.

We willen kinderen, ouders en onszelf de ruimte geven om aan deze nieuwe indeling te wennen, ervan te leren en meer in te groeien. We zien het komende schooljaar dan ook als een overgangsjaar waarin we ons gezamenlijk ontwikkelen.
 
Deze vraag & antwoord pagina is gemaakt om jullie mee te nemen in de stappen die we als school zetten in deze overgang. Mocht je een vraag hebben die er nog niet tussen staat, dan kun je die mailen naar info@obstbusseltje.nl. Ook suggesties ter verbetering zijn welkom op dit mailadres.

Op die manier groeien we samen!

Krijgt mijn kind nog voldoende aandacht nu twee leerjaren in een groep verbonden zijn?

Wat vraagt het werken met meerdere leerjaren van de zelfstandigheid van een kind?

Mijn kind krijgt dit jaar extra ondersteuning. Loopt dit volgend schooljaar ook door?

Is er onderzoek gedaan naar onderwijs aan meerdere leerjaren in een groep?

Hoe gaan jullie activiteiten, excursies en kampen organiseren?

Mijn kind zit in groep 8, hoe gaan jullie de activiteiten voor de schoolverlaters organiseren? 

Mijn kind zit in groep 7, hoe zorgen jullie ervoor dat deze groep voldoende aandacht krijgt als groep 8 de eindtoets gemaakt heeft?